Referencie


Niektoré z našich referencií:

– Riadiaci systém a elektrika skladania mobilnej leteckej riadiacej veže a zrovnávania jej podvozku

– Bezobslužný manipulátor nakladajúci dosky z brúsky na palety v LukaMasiv Kriváň

– Riadenie systému pre meranie nánosu lepidla v Swedwood Trnava

– Riadenie pre meraciu komoru fotovoltických panelov pre SolarServis

– Manipulátor na vykladanie dosiek z paliet do obrábacieho stroja s taktom 3.5 sekundy v LukaMasiv Kriváň

– Riadenie a pneumatika upínadla pre obrábanie bočníc vagónov TGV v ALSTOM La Rochelle

– Rekonštrukcia riadenia výrobnej linky leteckých ložísk v Kinex Bytča

– Rekonštrukcia riadenia, elektriky a pneumatiky tukovacej a púzdrovacej stanice v INA Kysuce

– Pracovisko dlhodobých záťažových testov leteckých ložísk v Kinex Bytča

– Riadenie, elektrika a pneumatika drážkovacieho lisu v Mahle Dolný Kubín

– Riadenie a elektrika 1-osého CNC obrábacieho stroja v PPS Vývoj

– Skener kompletnosti okien pre RF Malacky

– Riadenie pre skener naplnenosti palety pre RF Malacky

– Viaceré jednoúčelové montážne prípravky pre Fremach Trnava

– Systém sledovania úniku média z primárneho chladiaceho okruhu v JE Mochovce 3. a 4. blok 

    vrátane riadiaceho systému zberu dát pre vyhodnocovanie nešpecifického starnutia reaktora

– Výrobná bunka s regálovým zakladačom a 4 osím manipulátorom pre MTF STU Trnava